Wat als u niet tevreden bent

Vanzelfsprekend doen alle medewerkers van het CPI Amsterdam hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. We gaan er niet van uit, maar het kan voorkomen dat u ondanks onze inspanningen niet tevreden bent over de bejegening, uw behandeling of de rekening. Blijf hier niet mee zitten, hier kunt u iets mee doen. Laat van u horen!

Doe uw mond open bij de tandarts!

Vraag om een verhelderend gesprek met uw behandelaar. Meestal lost een gesprek al veel op. Door uw onvrede met de behandelaar te bespreken geeft u hem of haar de mogelijkheid om de behandeling en gang van zaken aan u uit te leggen en kunnen we bespreken hoe wij samen uw klacht het beste kunnen oplossen.

Wacht niet tot uw volgende afspraak maar neemt u direct contact op met onze praktijk via de receptie om een afspraak voor een klachtengesprek in te plannen of vraag onze baliemedewerker om een klachtenformulier. Via het ingevulde klachtenformulier kunt u aangeven of u wilt worden uitgenodigd voor een klachtengesprek, wij bellen u voor het maken van de afspraak. U kunt ook kiezen voor een schriftelijke terugkoppeling. Samen zullen wij ons sterk maken voor een goede oplossing.

Als wij er samen niet uitkomen

Wij zullen er alles aan doen om het niet zo ver te laten komen maar stel dat we er samen onverhoopt toch niet uit komen dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). Contactgegevens van het TIP vindt u op de website allesoverhetgebit.nl. De onafhankelijke klachtenfunctionaris van het TIP zal kosteloos tussen u en onze praktijk bemiddelen om samen tot een oplossing te komen. Het TIP en de klachtenbemiddeling zijn onderdeel van de beroepsvereniging KNMT waar het CPI Amsterdam bij is aangesloten.

UW MENING IS ALTIJD BELANGRIJK

Vragen, opmerkingen, complimenten, klachten of suggesties voor verbetering? Laat het ons weten. Want met uw ervaringen kunnen we onze behandelingen, zorg en service immers nog verder verbeteren.