Parodontologie

Parodontologie2022-12-13T22:27:04+01:00

Wat is parodontologie

Parodontologie betreft de diagnose en behandeling van problemen aan het parodontium. Het parodontium is het steunweefsel van uw tanden en kiezen. Het omvat het tandvlees, de vezels en het bot waarmee de gebitselementen in de kaak bevestigd zijn.

Het CPI Amsterdam legt zich onder andere toe op de behandeling van (ernstige) parodontale problemen zoals parodontitis (ontstoken tandvlees), recessiebedekkingen (ophogen van teruggetrokken tandvlees), klinische kroonverlengingen (tandvlees dieper leggen voor de aansluiting van kronen) en tandvleescorrecties.

Meer informatie:

Parodontale problemen2022-12-02T16:52:15+01:00

Tandplaque (bacteriën) op de tanden en kiezen veroorzaakt een ontsteking van het tandvlees. De ontsteking kan zich verder uitbreiden onder het tandvlees naar het onderliggende bot. Wanneer het bot wordt aangetast ontstaat er een opening tussen het tandvlees en het worteloppervlak van de tanden en kiezen. Deze openingen worden pockets genoemd. Naarmate de pockets dieper worden neemt de schade aan het kaakbot toe en kunnen tanden en kiezen los gaan zitten en uiteindelijk verloren gaan.

Parodontale problemen zijn, op een enkele uitzondering na, zelden verbonden met hevige pijn.

Een tijdige behandeling kan het dit proces stoppen en verlies van tanden en kiezen voorkomen.

De behandeling van parodontale problemen richt zich in eerste instantie op het herkennen en aanpakken van de oorzaak in combinatie met grondige reiniging. Eventueel kan de therapie aanvullend ondersteund worden met antibiotica en/of operatief ingrijpen.

Tijdens het eerste onderzoek zullen wij de mate en ernst van uw problemen en de mogelijkheden voor behandeling uitvoerig met u bespreken.

Recessiebedekking2022-12-02T16:52:33+01:00

Als het tandvlees terugtrekt en de tandwortel zichtbaar wordt spreken we van een tandvleesrecessie.

Recessie kan ontstaan door poetstrauma (verkeerd/te hard poetsen waardoor schade ontstaat aan het tandvlees), een afwijkende stand van tanden en kiezen of na het dragen van een beugel. Vaak is deze recessie vooral zichtbaar langs een of meerdere voortanden in de onderkaak en wordt dit esthetisch als storend ervaren. Soms is een recessie het directe gevolg van parodontale problemen.

De behandeling van deze recessie (recessiebedekking) richt zich in eerste instantie op het aanpakken van de oorzaak van de terugtrekking (poetsgedrag aanpassen of het parodontale probleem verhelpen). Daarna kan door middel van een tandvlees transplantaatje (uit het gehemelte) de recessie opnieuw worden bedekt.

Tijdens het eerste onderzoek zullen wij de mogelijkheden voor behandeling uitvoerig met u bespreken.

Klinische kroonverlening2022-12-02T16:52:24+01:00

Een klinische kroonverlening of gingivectomie – chirurgisch verwijderen (=ectomie) van tandvlees (=gingiva) – kan voor verschillende doeleinden worden ingezet.

Bijvoorbeeld voor esthetische aanpassingen. Door chirurgisch correcties van het tandvlees (langs de kroonranden) kan de ratio tand/tandvlees worden aangepast. Dit kan gedaan worden om tanden optisch groter te laten lijken, de contour van het tandvlees aan te passen en om correcties aan te brengen in de lachlijn.

Als een tand of kies tot ver onder het tandvlees is afgebroken dan is het element vaak niet voldoende benaderbaar voor reparatie. Op verzoek van uw tandarts creëren wij door middel van een klinische kroonverlenging voldoende ruimte om het element te kunnen prepareren voor kroon- of brugwerk of reparatie mogelijk te maken.

Ook kunnen wildgroei van het tandvlees, problemen tussen de wortelsplitsing of scheefstand van de tanden een probleem vormen voor het schoonhouden van de gebitselementen. In deze gevallen kan door middel van een klinische kroonverlenging het tandvlees rond een element gecorrigeerd worden zodat er een goed reinigbare situatie wordt gecreëerd.

Tijdens het eerste onderzoek zullen wij de mogelijkheden voor behandeling uitvoerig met u bespreken.

Behandeltraject

Het behandeltraject verloopt in een aantal stappen:

Eerste onderzoek parodontologie2022-12-02T17:06:08+01:00

Tijdens het eerste onderzoek worden de reden, uw wensen en ons gezamenlijke doel van uw verwijzing geïnventariseerd.

  • Er wordt een gedegen behandelplan opgesteld aan de hand van de volgende stappen
  • Bespreken van de algemene gezondheidsvragenlijst
  • Bespreken van de tandheelkundige gezondheidsvragenlijst
  • Diagnosestelling door metingen van het tandvlees en het maken van eventuele röntgenfoto’s
  • Uitleg van de situatie en bespreken behandelplan
  • Verzending verslaggeving en het behandelplan naar uw tandarts
  • U ontvangt een kopie van de verslaggeving met de bijbehorende begroting

Voor het vervolgtraject worden afspraken gemaakt.

Initiële therapie2022-12-04T11:06:28+01:00

Tijdens deze fase gaat u een aantal keren naar de mondhygiënist voor:

  • Begeleiding naar een optimale mondhygiëne
  • Verwijderen van plaque, tandsteen en aanslag onder en boven het tandvlees
  • Indien nodig een bacterieanalyse

De gebitsreiniging vindt plaats onder lokale verdoving waardoor de behandeling volledig pijnloos verloopt.

Evaluatie na initiële therapie2022-12-02T17:02:38+01:00

Tijdens de evaluatie (ongeveer 3 maanden na uw laatste behandeling bij de mondhygiënist) wordt er gekeken en besproken wat de resultaten zijn van de initiële behandeling.

Aan de hand van deze resultaten wordt er een vervolgplan opgesteld. Een begroting hoort daarbij.

Chirurgische behandeling2022-12-04T11:07:23+01:00

Het is mogelijk dat de ruimtes tussen tand en tandvlees (pockets) nog te diep zijn om goed te kunnen reinigen. Ondanks uw optimale onderhoud blijven infecties onder het tandvlees aanwezig. In deze gevallen is parodontale chirurgie (flapoperatie) geïndiceerd.

Nadat lokale verdoving is gegeven, wordt het tandvlees losgemaakt. Het ontstekingsweefsel wordt verwijderd en de worteloppervlakken worden schoongemaakt. Het tandvlees wordt na deze behandeling weer gehecht.

De gehele behandeling is door de goede verdoving pijnloos.

Nazorg / recall2022-12-04T11:08:03+01:00

Voor het behouden van de behaalde resultaten blijft u voor controlebehandelingen bij de mondhygiënist, afwisselend met tussentijdse evaluaties bij de parodontoloog. De nazorg of onderhoudsfase is bijzonder belangrijk om terugkeer van het ontstekingsproces te voorkomen.

Een zeer zorgvuldig uitgevoerde mondhygiëne in combinatie met een regelmatig professionele gebitsreiniging is van belang om ontsteking en verdere afbraak te voorkomen.

Afhankelijk van de wens en mogelijkheden van uw tandarts kan de nazorg worden uitgevoerd binnen het CPI Amsterdam of bij uw eigen tandarts en/of mondhygiënist.

Ga naar de bovenkant