Kwaliteit in de zorg

Goede zorg ontvangen is belangrijk. Toch is de maatstaf waarmee goede zorg wordt bepaald heel persoonlijk. Dat maakt het lastig om de kwaliteit van de gezondheidszorg te meten.

Toch hebben wij verschillende kwaliteitssystemen tot onze beschikking om ons te helpen de kwaliteit van zorg te bewaken, beheersen en verbeteren. En uiteraard is ook hierbij de wijze waarop u als patiënt bij ons de zorg ervaart, verantwoordelijk voor deze kwaliteitsbepaling.

CPI Amsterdam

Beroepsregistratie

Een duidelijke en betrouwbare manier van borging van de kwaliteitszorg is de beroepsregistratie. Onze behandelaars zijn geregistreerd en zijn aangesloten bij diverse beroepsbelangen behartigende organisaties zoals het Kwaliteitsregister Tandartsen, het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten, het NVOI en de NvVP.

En uiteraard zijn onze behandelaars ingeschreven in het BIG-register. De Wet BIG heeft als doel het bevorderen en bewaken van de kwaliteit in de gezondheidszorg. Deze wet beschermt u als patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners.

Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheden van verschillende zorgverleners en wordt gevoerd door het CIBG, een uitvoeringsinstantie van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (bron: BIG). De Wet BIG geeft aan welke hulpverlener welke tandheelkundige handelingen mag verrichten en onder welke voorwaarden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen voorbehouden en niet-voorbehouden handelingen. Binnen het CPI werken wij volgens vastgestelde protocollen en zijn per medewerker diens bevoegdheden beschreven binnen de functiematrix.

CPI Amsterdam

Vakkundig zijn = vakkundig blijven

Elke tandarts/specialist is verplicht de kwaliteit van de tandheelkundige zorg op peil te houden. Onze behandelaars parodontologie/implantologie volgen de ontwikkelen op het vakgebied en opleidingsgebied op de voet en nemen aantoonbaar en met grote regelmaat deel aan nascholing, cursussen en seminars ter bevordering van de vakkennis.

Erkenningen

Erkenning door beroepsorganisaties geeft u als patiënt zekerheid dat uw behandelaar vakkundig is én blijft. De behandelaars van het CPI Amsterdam zijn bij diverse vakorganisaties en kwaliteitsregistraties geregistreerd.

Zo zijn wij o.a. ISO 9000 gecertificeerd en zijn onze parodontologen opgenomen in het NVvP register en NVvP Erkend. De eisen om als parodontoloog NVvP erkend te worden omvatten niet alleen een voltooide Europees erkende driejarige fulltime opleiding in de parodontologie en implantologie, er wordt ook van hun verwacht dat zij zich inzetten voor het bevorderen van en het uitdragen van de kennis van de parodontologie.

Voor onze overige partners, registraties en certificeringen verwijzen wij u naar de opsomming van partners in de footer van onze website. Zoals het Kwaliteitsregister Tandartsen, de KNMT, de NVM, EFP, NVOI, KRT etc.

CPI Amsterdam
CPI Amsterdam

Uw mening is belangrijk

Kwalitatief goede tandheelkundige zorg leveren is niet alleen een kwestie van vakinhoudelijk en organisatorisch. Van bijzonder belang is uw mening! De wijze waarop u onze zorg ervaart is immers bindend in uw oordeel over de kwaliteit van onze zorg. In het kader van ons kwaliteitssysteem houden wij periodiek enquêtes onder onze patiënten. Uw medewerking hierin is van groot belang voor ons, uw mening is belangrijk!

Vanzelfsprekend doen de medewerkers van het CPI Amsterdam hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u onverhoopt toch het idee hebben dat wij de kwaliteit van onze dienstverlening kunnen verbeteren dan horen wij dit graag van u.

Onderdeel van ons kwaliteitsregister is de wijze waarop wij omgaan met de klachtenregistratie. Meer hierover vindt u in het menu onder klachtenregeling.

CPI Amsterdam

Garantie

in de gezondheidszorg

Als je nieuwe koelkast direct na aankoop stuk gaat kun je een beroep doen op de garantie van het apparaat. Maar hoe zit dat met een implantaat? Hoe zit dat met garantie in de gezondheidszorg?

U behandelaar heeft in de basis een inspanningsverplichting. Er bestaat geen officiële, gereguleerde resultaatverplichting. Hierdoor is er wettelijk geen sprake van garantie op de geleverde zorg.

Dat wil niet zeggen dat het CPI Amsterdam hiermee alle vormen van garantie van zich afschuift. Sterker nog, wij maken garantie wel degelijk bespreekbaar. Als u als patiënt van mening bent dat bepaalde verrichtingen onder garantie zouden moeten vallen, dan verzoeken wij u dit te bespreken met uw behandelaar.

Onze garantiebepaling implantologie schept duidelijkheid over de voorwaarden en mogelijkheden.

CPI Amsterdam