Verwijsformulier

Dit formulier is uitsluitend bedoeld voor de verwijzend tandarts/mondhygiënist.

Gegevens verwijzer:

Dit betreft een verwijzing voor *
Betreft deze verwijzing een second opinion? *
Betreft deze verwijzing een spoedverwijzing? *

Gegevens patiënt:

Upload uw eigen verwijsbrief, eventuele röntgenfoto's en/of aanvullende documenten hier:

Let op: het maximale gecombineerde uploadlimiet van dit formulier is 10MB. Toegestane bestanden: Word, Excel, PDF, JPG, PNG en GIF. Wilt u ons grotere of een ander type bestanden toesturen? Stuurt u deze naar info@cpiamsterdam.nl.

Op het aanleveren en verwerken van persoonsgegevens is onze privacyverklaring van toepassing. U dient uzelf, voorafgaand aan de verzending van dit formulier, op de hoogte te stellen van onze privacyverklaring. *

Onze diensten

U kunt bij het CPI Amsterdam o.a. terecht voor

Parodontologie

Het aanpakken van problematiek betreffende de gingiva, het parodontale ligament, het wortelcement en het alveolaire bot.

Implantologie

De oplossing voor uw dentate of edentate patiënt; tand vervangende implantaten ten behoefte van functioneel en/of esthetisch herstel.

Restauratieve tandheelkunde

De laten uitvoeren van uitgebreide restauratieve behandelingen door een hier in het bijzonder in gespecialiseerd collega-tandarts.

Mondhygiënist

Specialistische en grondige reiniging, gedegen persoonlijk advies en voorlichting en indien gewenst een intensief nazorgtraject door zeer vakbekwame mondhygiënisten.

3d CBCT SCAN

Op uw verzoek en voor uw gebruik een 3D CBCT röntgenopname van de kaakdelen of een specifiek gebied. Op CD-Rom inclusief software toepassing.

Verwijzersavonden

Parodontologie & Implantologie

De behandelende specialisten van het CPI Amsterdam delen hun vakkennis en vakkundigheid graag met collega-professionals. Dit doen zij o.a. door middel van het aanbieden van klinische verwijzersavonden, voorlichtingsbijeenkomsten en de mogelijkheid voor collegae om mee te kijken tijdens behandelingen.

AAN DEELNAME ZIJN GEEN KOSTEN VERBONDEN

KRT & KRM geaccrediteerd