Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak hebt u een verwijsbrief van uw tandarts of mondhygiënist nodig.

Hebt u de verwijsbrief meegekregen dan kunt u contact op te nemen met het CPI voor het maken van de eerste afspraak. Hiervoor belt u met de praktijk op: +31 (0)20 753 2982 of vult u het online inschrijfformulier in, hierop nemen wij zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

Heeft uw tandarts of mondhygiënist de verwijsbrief rechtstreeks aan ons opgestuurd dan nemen wij contact met u op.

Een afspraak wijzigen of annuleren

Wijzigen of annuleren van uw afspraken dient ALTIJD telefonisch EN binnen 48 uur voor aanvang van de afspraak te geschieden!

Het komt helaas voor dat mensen niet op de gemaakte afspraak verschijnen, of een afspraak te laat afzeggen. Daarmee gaat kostbare tijd verloren, laat ons dit daarom tijdig weten. Verschijnt u niet op uw afspraak of zegt u deze te laat af, dan zijn wij genoodzaakt hiervoor kosten bij u in rekening te brengen. De kosten voor een niet nagekomen afspraak worden NIET vergoed door uw zorgverzekering!