CPI Amsterdam

De behandelende specialisten van het Centrum voor Parodontologie & Implantologie Amsterdam delen hun vakkennis en vakkundigheid graag met collega-professionals. Dit doen zij o.a. door middel van het aanbieden van klinische verwijzersavonden, voorlichtingsbijeenkomsten en de mogelijkheid voor collegae om mee te kijken tijdens behandelingen.

Onze klinische verwijzersavonden zijn kosteloos en KRT & KRM geaccrediteerd

Agenda

Implantologie

  • 9 november 2023

Parodontologie

  • 10 oktober 2023
  • 7 november 2023
CPI Amsterdam