CPI Amsterdam

De behandelende specialisten van het Centrum voor Parodontologie & Implantologie Amsterdam delen hun vakkennis en vakkundigheid graag met collega-professionals. Dit doen zij o.a. door middel van het aanbieden van klinische verwijzersavonden, voorlichtingsbijeenkomsten en de mogelijkheid voor collegae om mee te kijken tijdens behandelingen.

Onze klinische verwijzersavonden zijn kosteloos en KRT & KRM geaccrediteerd

Het maximaal aantal deelnemers per avond is afhankelijk van de op dat moment geldende richtlijnen van het RIVM.

Agenda

Er zijn op dit moment geen verwijzersavonden gepland.

CPI Amsterdam