Kwaliteit

Kwaliteitsregistraties

Onze behandelaars zijn  geregistreerd en zijn aangesloten bij diverse beroepsbelangen behartigende organisaties zoals het Kwaliteitsregister Tandartsen, het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten, het NVOI en de NvVP.

BIG geregistreerd

Onze behandelaars parodontologie/implantologie zijn gekwalificeerd en staan ingeschreven in het BIG-register. De Wet BIG heeft als doel het bevorderen en bewaken van de kwaliteit in de gezondheidszorg. De wet beschermt u als patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners.

Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheden van verschillende zorgverleners en wordt gevoerd door het CIBG, een uitvoeringsinstantie van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (bron: BIG). De Wet BIG geeft aan welke hulpverlener welke tandheelkundige handelingen mag verrichten en onder welke voorwaarden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen voorbehouden en niet-voorbehouden handelingen. Binnen het CPI werken wij volgens vastgestelde protocollen en zijn per medewerker diens bevoegdheden beschreven binnen de functiematrix.

Vakkundig zijn en blijven

Elke tandarts/specialist is verplicht de kwaliteit van de tandheelkundige zorg op peil te houden. Onze behandelaars parodontologie/implantologie volgen de ontwikkelen op het vakgebied en opleidingsgebied op de voet en nemen aantoonbaar en met grote regelmaat deel aan nascholing, cursussen en seminars ter bevordering van de vakkennis.

Kwaliteit meten wij vanuit uw belevenis

Kwalitatief goede tandheelkundige zorg leveren is niet alleen een kwestie van vakinhoudelijk en organisatorisch. Van bijzonder belang is uw mening! De wijze waarop u onze zorg ervaart is immers bindend in uw oordeel over de kwaliteit van onze zorg. Vanzelfsprekend doen de medewerkers van het CPI Amsterdam hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u onverhoopt toch het idee hebben dat wij de kwaliteit van onze dienstverlening kunnen verbeteren dan horen wij dit graag van u.