Huisregels

Om u helderheid te verschaffen in onze werkwijze en om de samenwerking, tussen u als patiënt en het CPI Amsterdam als zorgverlener te optimaliseren, hebben wij enkele huisregels opgesteld. Wij gaan er van uit dat u voor inschrijving als patiënt bij het CPI Amsterdam, uzelf op de hoogte heeft gesteld van onze huisregels en dat u deze zult naleven.

Afspraken

Het CPI Amsterdam werkt uitsluitend op verwijzing en op afspraak. Met een verwijsbrief van uw tandarts kunt u direct een afspraak maken. Ook een vrijgevestigde mondhygiënist kan, met instemming van uw tandarts, naar ons doorverwijzen.

Verder kunt u bij ons terecht voor een “second opinion”, hiervoor bent u welkom zonder verwijzing.

Afspraakherinnering

Wij versturen afspraakherinneringen d.m.v. SMS aan onze patiënten. Dit is een gratis extra service die wij verlenen en waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht u onverhoopt geen herinnering van ons ontvangen dan betekent dit niet dat uw afspraak niet doorgaat. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het nakomen van uw afspraken.

Te laat verschijnen op uw afspraak

Met het te laat verschijnen op een afspraak riskeert u annulering als blijkt dat er onvoldoende tijd resteert om uw afspraak en/of behandeling in zijn geheel en volgens planning te voltooien. Probeert u minimaal 10 minuten voor tijd aanwezig te zijn.

Niet nagekomen afspraak

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit uiterlijk 2 werkdagen van tevoren te melden.  Op die manier kunnen wij kijken of wij de verloren tijd nog kunnen opvullen met een andere behandeling. Zegt u de afspraak niet, of niet tijdig af, dan kan de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden. Bij herhaaldelijk niet nakomen van afspraken zonder bericht, behouden wij ons het recht om u uit te schrijven als patiënt.

Uw gegevens

Mochten uw persoonlijke gegevens veranderen, dan willen wij u vragen dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven, zodat wij het kunnen aanpassen in uw dossier (bijvoorbeeld een nieuw telefoonnummer, e-mailadres of huisadres). Dit geldt ook voor een verandering met betrekking tot uw zorgverzekering of uw gezondheid.

Gezondheidsvragenlijst

Wij zullen u altijd verzoeken om bij uw eerste bezoek een vragenlijst in te vullen met betrekking tot uw gezondheid en medicijngebruik. Het is van (levens)belang dat u dit volledig en naar waarheid invult om complicaties te voorkomen.

Uw eigendommen

Waak zelf over uw eigendommen. Het CPI Amsterdam is niet aansprakelijk voor eventuele schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u om uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten en uw jassen, tassen en dergelijke mee te nemen naar de behandelkamer. Het gebruik van de kapstok is voor eigen risico.

Mobiele telefoons

Bellen in onze wachtkamer wordt niet op prijs gesteld, dit kan andere patiënten of onze receptioniste storen. Wij verzoeken u vriendelijk om de beltoon van uw mobiele telefoon uit te zetten tijdens behandelingen.

Roken

Het is verboden binnen onze praktijk te roken. Dit verbod geldt ook voor het bordes en de stoep rond het CPI Amsterdam.

Honden

Honden zijn niet toegestaan in onze praktijk met uitzondering van hulphonden.

Betalingen

Wij bieden u verschillende betaalopties:

  • u kunt de factuur direct na de behandeling voldoen door middel van een pin betaling, waarna u eventueel de factuur zelf kan declareren of,

  • u kunt direct contant afrekenen waarna u eventueel de factuur zelf kan declareren of,

  • wij zenden de factuur via Infomedics, ons factureringsbedrijf.

    • de factuur zal altijd eerst gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar, afhankelijk van uw soort verzekering, uw budget en in hoeverre u hier reeds van verbruikt heeft, ontvangt u een eventuele (rest)factuur.
    • onbetaalde facturen worden overgedragen aan een incassobureau wat hoge kosten met zich mee kan brengen.

Spoedgevallen

Voor spoedgevallen buiten openingstijden belt u +31 (0)20 753 2982 en kiest u optie 8

Klachten

Het kan voorkomen dat u vindt dat u verkeerd of onzorgvuldig bent geïnformeerd of behandeld. Wij vinden het erg belangrijk dat u iets met die onvrede doet. Vraag ten eerste om een verhelderend gesprek met uw behandelaar, u kunt dan aangeven wat u onduidelijk of storend vindt. Het is voor ons belangrijk om te weten dat u een probleem heeft. Wij kunnen dan gezamenlijk op zoek naar een oplossing. Als wij er samen niet uitkomen, kunt u telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). Het TIP is een informatiepunt van de beroepsorganisatie en kan behulpzaam zijn met informatie over de wijze waarop u een eventuele klacht kunt indienen.

Klanttevredenheid

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de een van onze medewerkers.

Privacy en geheimhoudingsplicht

Wij zijn gebonden aan het beroepsgeheim of geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij geen informatie over u mogen verstrekken aan personen of instanties die niet bij de behandeling betrokken zijn. Alle noodzakelijke gegevens voor een behandeling van een patiënt worden geregistreerd en bewaard conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij zijn niet verbonden aan het Landelijk Elektronisch patiëntendossier (EPD).

Patiënten informatie wordt niet aan derden doorgestuurd of verteld zonder overleg met de behandelaar en met medeweten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). Wanneer u uw dossier opvraagt of wanneer een dossier overgedragen moet worden bijvoorbeeld in verband met verhuizing, dan wordt er een machtigingsformulier voor het overdragen van een dossier ingevuld en ondertekend.

Zorgmail

Om persoonsgegevens veilig te kunnen versturen per mail maken wij gebruik van Zorgmail.

Zorgmail verzorgt een veilige gegevensoverdracht waarbij de gegevens altijd versleuteld zijn, in tegenstelling tot reguliere e-mail die onveilig kan zijn.