Parodontologie

Het parodontium is het steunweefsel van uw tanden en kiezen. Het omvat het tandvlees, de vezels en het bot waarmee de gebitselementen in de kaak bevestigd zijn.

Tandplaque (bacteriën) op de tanden en kiezen veroorzaakt een ontsteking van het tandvlees. De ontsteking kan zich verder uitbreiden onder het tandvlees naar het onderliggende bot. Wanneer het bot wordt aangetast ontstaat er een opening tussen het tandvlees en het worteloppervlak van de tanden en kiezen. Deze openingen worden pockets genoemd. Naarmate de pockets dieper worden neemt de schade aan het kaakbot toe en kunnen tanden en kiezen los gaan zitten en uiteindelijk verloren gaan.

Parodontale problemen zijn, op een enkele uitzondering na, zelden verbonden met hevige pijn.

Een tijdige behandeling kan het dit proces stoppen en verlies van tanden en kiezen voorkomen.

De behandeling van parodontale problemen richt zich in eerste instantie op het herkennen en aanpakken van de oorzaak in combinatie met grondige reiniging. Eventueel kan de therapie aanvullend ondersteund worden met antibiotica en/of operatief ingrijpen.

Tijdens het eerste onderzoek zullen wij de mate en ernst van uw problemen en de mogelijkheden voor behandeling uitvoerig met u bespreken.

Als het tandvlees terugtrekt en de tandwortel zichtbaar wordt spreken we van een tandvleesrecessie.

Recessie kan ontstaan door poetstrauma (verkeerd/te hard poetsen waardoor schade ontstaat aan het tandvlees), een afwijkende stand van tanden en kiezen of na het dragen van een beugel. Vaak is deze recessie vooral zichtbaar langs een of meerdere voortanden in de onderkaak en wordt dit esthetisch als storend ervaren. Soms is een recessie het directe gevolg van parodontale problemen.

De behandeling van deze recessie (recessiebedekking) richt zich in eerste instantie op het aanpakken van de oorzaak van de terugtrekking (poetsgedrag aanpassen of het parodontale probleem verhelpen). Daarna kan door middel van een tandvlees transplantaatje (uit het gehemelte) de recessie opnieuw worden bedekt.

Tijdens het eerste onderzoek zullen wij de mogelijkheden voor behandeling uitvoerig met u bespreken.

Een klinische kroonverlening of gingivectomie – chirurgisch verwijderen (=ectomie) van tandvlees (=gingiva) – kan voor verschillende doeleinden worden ingezet.

Bijvoorbeeld voor esthetische aanpassingen. Door chirurgisch correcties van het tandvlees (langs de kroonranden) kan de ratio tand/tandvlees worden aangepast. Dit kan gedaan worden om tanden optisch groter te laten lijken, de contour van het tandvlees aan te passen en om correcties aan te brengen in de lachlijn.

Als een tand of kies tot ver onder het tandvlees is afgebroken dan is het element vaak niet voldoende benaderbaar voor reparatie. Op verzoek van uw tandarts creëren wij door middel van een klinische kroonverlenging voldoende ruimte om het element te kunnen prepareren voor kroon- of brugwerk of reparatie mogelijk te maken.

Ook kunnen wildgroei van het tandvlees, problemen tussen de wortelsplitsing of scheefstand van de tanden een probleem vormen voor het schoonhouden van de gebitselementen. In deze gevallen kan door middel van een klinische kroonverlenging het tandvlees rond een element gecorrigeerd worden zodat er een goed reinigbare situatie wordt gecreëerd.

Tijdens het eerste onderzoek zullen wij de mogelijkheden voor behandeling uitvoerig met u bespreken.