Implantologie

Een natuurlijke tand of kies bestaat uit twee delen, de kroon en de wortel. Een implantaat vervangt de wortel van de tand of kies. Implantaten zijn gemaakt van het lichaamsvriendelijk titanium.

Implantaten kunnen in diverse situaties worden toegepast:

  • ter vervanging van een enkele tand of kies

  • ter vervanging van meerdere tanden of kiezen; in zo’n situatie wordt er een brug op de implantaten geplaatst

  • als basis voor een vaste constructie of een overkappingsprothese ofwel ‘klikgebit’

Als de situatie het toelaat kan in principe bij iedereen implantaten worden gezet. Er zijn echter wel een aantal factoren die een belangrijke rol spelen:

  • er moet voldoende kaakbot zijn om een implantaat houvast te bieden

  • het tandvlees rondom de overige tanden en kiezen moet gezond zijn

  • de patiënt moet goed gemotiveerd zijn om de implantaten goed te onderhouden en te zorgen voor een goede mondhygiëne