Missie & Visie

Missie

Het CPI Amsterdam is een moderne, kleinschalige verwijspraktijk voor parodontologie en implantologie, gevestigd in het hart van Amsterdam en bestaat uit een hecht team van gespecialiseerde behandelaars en vakkundige medewerkers. Wij stellen onze kennis en kunde, moderne apparatuur en technieken, onze hoge kwaliteitsstandaard en passie voor het vak geheel tot de beschikking van onze patiënten en verwijzers.

Naar het CPI Amsterdam verwezen patiënten kunnen rekenen op grondige, vakkundige en patiëntgerichte behandelingen.

Het CPI Amsterdam werkt uitsluitend op verwijzing. Wij hechten daarom bijzonder veel waarde aan een goede communicatie met onze verwijzers waarmee openheid, helderheid en transparantie richting de patiënt de basis vormt van onze gezamenlijke doel; het creëren en behouden van een gezonde en functionele mondsituatie.

Als werkgever streeft het CPI Amsterdam naar goede onderlinge communicatie, biedt ruimte voor zelfontplooiing, (na)scholing en innovatieve ideeën en hecht bijzonder veel waarde aan collegialiteit en samenwerking.

Visie

De moderne mens wordt vitaler oud. Dit heeft ook zijn weerslag in de mondzorg, er wordt immers steeds vaker gekozen voor behoudende tandheelkunde. Waar het vroeger als normaal werd beschouwd elementen te trekken bij problemen, kiest men tegenwoordig liever voor het behoud van de eigen tanden en kiezen.

Maar gezonde tanden en kiezen vallen of staan (letterlijk én figuurlijk) met een gezonde fundering. Parodontologie zal daarom een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Ook worden om esthetische en functionele redenen steeds vaker gekozen voor een vaste oplossing voor tandvervanging waardoor ook de vraag naar implantologie in de toekomst alleen maar zal stijgen.

Om in te spelen op deze toenemende zorgvraag zal het CPI Amsterdam zich altijd zo flexibel mogelijk opstellen ten aanzien capaciteit en openingstijden. Wij streven er naar om de volledige capaciteit van onze praktijk en onze medewerkers optimaal te benutten.

Het CPI Amsterdam zal blijven streven naar behoud van haar kwaliteitskeurmerken. Behandelaars en personeel zullen continue aandacht houden voor alle ontwikkelingen binnen de mondzorg waarbij het volgen van bij- en nascholing een belangrijke rol zal spelen. Via onze klinische avonden blijven wij het belang van een optimale parodontale zorg uitdragen en belichten wij innovatieve thema’s en technieken op het gebied van implantologie.