Corona en uw behandeling

Mondzorg valt onder zorg en wordt gezien als essentieel contactberoep. Het CPI Amsterdam werkt volgens de Richtlijn infectiepreventie, de Leidraad Corona in de mondzorg, op basis van triage en met medisch verantwoorde persoonlijke beschermingsmiddelen waardoor wij veilig kunnen behandelen.

Hebt u binnenkort een afspraak of wilt u een afspraak maken? Graag informeren wij u over de voorwaarden en de wederzijdse verwachtingen met betrekking tot uw behandeling;

De voorwaarden voor behandeling

Voor uw eigen veiligheid, de veiligheid van onze overige bezoekers en die van onze medewerkers zijn wij genoodzaakt uw behandeling uit te stellen indien u één van de onderstaande vragen met JA kunt beantwoorden:

 • Heeft u nu corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden die in de afgelopen 2 weken corona hebben gehad?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen die passen bij corona: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Ter controle stellen wij u de vraag: Bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond?

Bent u reeds bekend bij het CPI dan zal in eerste instantie uw behandelaar, aan de hand van uw medische (voor)geschiedenis, nagaan of u valt binnen de groep risicopatiënten. Wordt u aangemerkt als een risicopatiënt dan neemt uw behandelaar persoonlijk contact met u op om dit met u te bespreken en samen met u uw afspraak te verzetten.

Wat wordt verstaan onder een verhoogd risico zijn o.a. mensen met;

 • een hogere leeftijd (70+)
 • een afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen (denk aan astma, cystische fibrose)
 • een chronische hartaandoeningen
 • diabetes mellitus (suikerziekte)
 • een ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie
 • een verminderde weerstand tegen infecties en/of medicatie voor:
  • auto-immuunziekten
  • na orgaantransplantatie
  • bij hematologische aandoeningen (bloedziekten)
  • bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is
  • bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten
 • een onbehandelde hiv-infectie
 • een immuun onderdrukkende medicatie zoals corticosteroïden.

Uw afspraak gaat door; wat wij van u verwachten

Heeft u een afspraak voor een eerste bezoek of, als u reeds een afspraak heeft staan en wij hebben u niet op voorhand aangemerkt als risicopatiënt, dan nemen wij telefonisch contact met u op en nemen wij met u de bovengenoemde gezondheidsvragenlijst door.

Bent u gezond en u heeft zelf geen bezwaren dan kan uw afspraak doorgaan

 • Wij sturen u een bevestiging van de afspraak via e-mail met alle benodigde informatie;
 • U dient uzelf altijd eerst te melden op nummer 294, bij de balie. Na aanmelding wordt u naar de juiste vestiging doorverwezen en kunt u plaatsnemen in een van de wachtkamer stoelen. Deze zijn op voldoende afstand geplaatst;
 • Bij een eerste bezoek aan het CPI: wij verzoeken u om de bijgevoegde medische vragenlijst vooraf ingevuld, digitaal te retourneren. Lukt u dit niet dan neemt u de ingevulde vragenlijst mee en biedt u deze samen met uw zorgpas en legitimatiebewijs aan via een speciaal bakje op de balie;
 • Er is geen garderobe. Wij verzoeken u om uw jas en spullen bij u te houden;
 • Nadat u bent opgeroepen zullen wij u verzoeken uw handen te reinigen op de daarvoor aangegeven plekken;
 • U en wij houden (voor zover mogelijk) voldoende afstand van elkaar;
 • Wij schudden nog even geen handen;
 • Nadat u bent opgeroepen en de handen heeft gereinigd is het gebruik van uw mobiele telefoon NIET meer toegestaan;
 • Voor aanvang van bepaalde behandelingen dient u als extra maatregel te spoelen met twee verschillende spoelmiddelen;
 • Probeert u zo min mogelijk uw mond, ogen en neus aan te raken;
 • Dient u de behandeling direct af te rekenen dan zien wij betalingen het liefst via de PIN;
 • De verkoop van artikelen mag weer maar ook hiervoor geldt; liefste via de PIN betalen;
 • Het patiënten toilet is beschikbaar en wordt regelmatig gereinigd. U dient deze schoon achter te laten. Bij zichtbare verontreiniging meldt u dit bij de balie.

Maatregelen; wat u van ons mag verwachten

Als mondzorgverlener zit wij bovenop uw lip. Hierdoor zijn wij ons al jaren bewust van het belang van goede hygiëne- en infectiepreventiemaatregelen en wij werken volgens strenge voorschriften en richtlijnen. Bovenop deze reeds toegepaste hygiëne- en infectiepreventiemaatregelen, voorschriften en richtlijnen zijn een aantal extra maatregelen getroffen om de veiligheid en gezondheid van onze patiënten en medewerkers zo goed als mogelijk te waarborgen.

Zo plannen wij extra tijd in om de hele behandelkamer extra goed te desinfecteren na ieder bezoek, dit zelfde geldt voor alle openbare ruimten. We plannen de agenda’s zo dat er zo min mogelijk patiënten tegelijk in de panden aanwezig zijn en zij elkaar zo min mogelijk kruizen, we bieden alle mogelijke extra beschermingsmiddelen voor het personeel. Uiteraard zijn we allemaal extra alert op de naleving van alle geldende protocollen en de extra opgelegde hygiëne- en infectiepreventiemaatregelen, voorschriften en richtlijnen.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en uw vertrouwen in ons team en zien u graag binnenkort bij het CPI Amsterdam.