Uw Factuur

Onze facturatie wordt verzorgd door Infomedics. Wij geven aan Infomedics door welke verrichtingen er zijn uitgevoerd, waarna zij u na ongeveer 3 weken een factuur zullen sturen. Op de factuur staan alle betaalgegevens vermeld.

Inhoudelijke vragen over uw factuur

Mocht u inhoudelijke vragen hebben over de behandelingen zoals deze vermeld staan op de factuur dan kunt u hierover contact opnemen onze afdeling facturatie via factuur@cpiamsterdam.nl of u kunt de medewerker facturatie bellen op +31 (0)6 1554 2459.

Met vragen over (de hoogte van) uw vergoedingen kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Rechtstreekse declaratie

Bent u aanvullend verzekerd voor tandheelkundige zorg dan declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.  De vergoeding is hierbij afhankelijk van uw budget en in hoeverre u hier reeds gebruik van heeft gemaakt, het soort contract dat u heeft en de voorwaarden hiervan. Op de aanvullende verzekering geldt geen eigen risico.

LET OP: heeft u uw budget (deels) verbruikt dan kunt u een factuur verwachten voor het resterende openstaande bedrag. Controleer daarom VOORAF bij uw zorgverzekeraar in hoeverre uw budget nog toereikend is!

Geen aanvullende tandheelkundige zorgverzekering

Heeft u geen aanvullende tandheelkundige zorgverzekering dan verzoeken wij u (op voorhand) de behandelingen, direct na afloop, te voldoen bij de balie. Dit kan via een PIN betaling of contant.

De door ons gehanteerde behandelcodes en bijbehorende tarieven zijn vastgesteld door De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).