UW FACTUUR2018-03-20T22:23:57+00:00

Uw Factuur

Onze facturatie wordt verzorgd door Infomedics. Wij geven aan Infomedics door welke verrichtingen er zijn uitgevoerd, waarna zij u na ongeveer 3 weken een factuur zullen sturen. Op de factuur staan alle betaalgegevens vermeld.

Inhoudelijke vragen over uw factuur

Mocht u inhoudelijke vragen hebben over de behandelingen zoals deze vermeld staan op de factuur dan kunt u hierover contact opnemen onze afdeling facturatie via factuur@cpiamsterdam.nl of u kunt de medewerker facturatie bellen op +31 (0)6 1554 2459.

Met vragen over (de hoogte van) uw vergoedingen kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Rechtstreekse declaratie

Bent u aanvullend verzekerd voor tandheelkundige zorg dan declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.  De vergoeding is hierbij afhankelijk van uw budget en in hoeverre u hier reeds gebruik van heeft gemaakt, het soort contract dat u heeft en de voorwaarden hiervan. Op de aanvullende verzekering geldt geen eigen risico.

LET OP: heeft u uw budget (deels) verbruikt dan kunt u een factuur verwachten voor het resterende openstaande bedrag. Controleer daarom VOORAF bij uw zorgverzekeraar in hoeverre uw budget nog toereikend is!

Geen aanvullende tandheelkundige zorgverzekering

Heeft u geen aanvullende tandheelkundige zorgverzekering dan verzoeken wij u (op voorhand) de behandelingen, direct na afloop, te voldoen bij de balie. Dit kan via een PIN betaling of contant.

De door ons gehanteerde behandelcodes en bijbehorende tarieven zijn vastgesteld door De Nederlandse Zorgautoriteit.